Een VCA-certificaat voor het werken met een hoogwerker kunt u als verplicht beschouwen. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat, zijn er toch bepaalde verplichtingen die de wet oplegt. Daarnaast hebben werkgevers de bevoegdheid om het certificaat te verplichten. Wanneer u kunt aantonen dat u een hoogwerker cursus heeft gevolgd en gehaald, dan is het voor de Arbowet en verzekeraars duidelijk dat er veilig gewerkt kan worden.