BEDIENER VERREIKER TUV

ALGEMENE INFORMATIE

Deze opleiding is bedoeld voor personen die gebruik maken van een verreiker om materialen en producten te verplaatsen, stapelen, laden en te lossen.  De opleiding voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor het bedienen van een verreiker met heffunctie en een bedrijfslastmoment van <10 tonmeter in Nederland volgens de Arbowet. Daarnaast voldoet u ook aan de door opdrachtgevers gestelde eisen met betrekking tot training. De opleiding staat onder toezicht van TUV Nederland, is VCA erkend en 5 jaar geldig. Het betreft een dagopleiding en bestaat uit een theorie – en praktijkexamen.

Let op: de cursist moet in het bezit zijn van een geldig T-rijbewijs.  (Personen met een B-rijbewijs behaald na 01-06-2015 mogen geen verreiker bersturen. Personen die vóór 01-06-2015 in het bezit waren van een B- of C-rijbewijs mogen wel een verreiker besturen en krijgen het T-rijbewijs bij verlenging bijgeschreven.)

De opleiding omvat o.a. de volgende onderdelen:

Theorie

 • Wet- en regelgeving Arbo en Milieu
 • Veiligheidseisen aan het ontwerp en de fabricage van verreikers
 • Onderhoud en kering aan verreikers
 • Stabiliteit en lastzwaarte
 • Omgevingsfactoren en relevante risico`s
 • Veiligheidsvoorzieningen op verreikers en veilig gebruik
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Verkeersvoorschriften

Praktijk

 • Rijden zonder/met lading
 • Laden en lossen
 • Uitslaan en afzetten van lading

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur opleiding
– 08.30 – 15.30 uur

Locatie
– Individuele- of groepsinschrijving in Moerdijk
– In-Company groepstraining mogelijk

Maximale groepsgrootte
– 4 personen

Prijzen
– Wij maken graag een offerte op maat voor u, u kunt deze opvragen via de knop offerte aanvragen.

Prijzen zijn inclusief
– Cursusmateriaal, theorie- en praktijkexamen, certificering, koffie/thee en lunch.

AANMELDEN

Onderstaand vindt u een selectie van onze trainingsdagen, deze staan al vast en hier kunt u zich vrijblijvend op inschrijven door het formulier in te vullen. Wilt u op een andere datum dan hieronder vermeld, dan zoeken wij samen met u naar een geschikte datum. U kiest dan een andere voorkeursdatum via de agenda. Wij nemen spoedig contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vrijblijvend in te schrijven trainingsdata: