VCA staat voor ‘Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers’. Met een VCA cursus leert u alles over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze kennis vergroot uw eigen veiligheid én die van mensen om u heen. Zo komen o.a. de onderdelen Arbowetgeving, werken op hoogte, hijs- en hefwerktuigen en brand- en explosiegevaar aan bod.